PRINCIPLE MVEP Croatian-English Parallel Corpus in the legal domain (evaluated)

View resource name in all available languages

PRINCIPLE MVEP Hrvatsko-engleski paralelni korpus u području pravosuđa (evaluiran)

PRINCIPLE MVEP Croatian-English Parallel Corpus in the legal domain (evaluated) contains 2 documents (1 in Croatian and 1 in English), totaling 100,649 translation units. The corpus is derived from two LRs: 1) PRINCIPLE MVEP Croatian-English Parallel Corpus of legal documents; 2) PRINCIPLE MVEP Croatian-English-German Glossary of Legal Terms. The LR is of high-quality as it was additionally processed, cleaned, and used for the development of an MT engine for the legal domain. It is open and freely available under the PSI licence.

View resource description in all available languages

PRINCIPLE MVEP Hrvatsko-engleski paralelni korpus u području pravosuđa (evaluiran) sadrži dva dokumenta (1 na hrvatskom i 1 na engleskom) s 100.649 prijevodnih jedinica. Korpus se temelji na dva jezična resursa: 1) PRINCIPLE MVEP Hrvatsko-englesko paralelni korpus pravnih dokumenata; 2) PRINCIPLE MVEP Hrvatsko-englesko-njemački glosar pravnih pojmova. Jezični resurs je visokokvalitetan budući da je dodatno obrađen, očišćen i upotrebljen za razvoj sustava strojnog prevođenja u području pravosuđa. Otvoren je i slobodno dostupan na temelju informacija javnog sektora.

DSI Relevance: eJustice