PRINCIPLE MVEP Croatian-English Parallel Corpus of Court Judgements

View resource name in all available languages

PRINCIPLE MVEP Hrvatsko-engleski paralelni korpus presuda suda

PRINCIPLE MVEP Croatian-English Parallel Corpus of Court Judgements contains 200 documents (100 in Croatian and 100 in English) totaling 13,335 translation units. It contains judgements of the Court of Justice of the EU. Documents were cleaned, and a manual content check was performed on a sample. Automatic TU alignment was performed, followed by a manual check of alignment on a sample. It is open and freely available under the PSI licence.

View resource description in all available languages

PRINCIPLE MVEP Hrvatsko-engleski paralelni korpus presuda suda sadrži 200 dokumenata (100 na hrvatskom i 100 na engleskom) s 13.335 prijevodnih jedinica. Sadrži presude Suda Europske unije. Dokumenti su očišćeni, a na uzorku je provedena ručna provjera sadržaja. Sravnjivanje prijevodnih jedinica napravljeno je automatski te je naknadno uzorak ručno pregledan. Otvoren je i slobodno dostupan na temelju informacija javnog sektora.

DSI Relevance: eJustice