PRINCIPLE SDURDD Croatian-English Procurement Parallel Corpus

View resource name in all available languages

PRINCIPLE SDURDD Hrvatsko-engleski paralelni korpus iz područja javne nabave

PRINCIPLE SDURDD Croatian-English Procurement Parallel Corpus contains 4 documents in the eProcurement domain, totaling 3,911 translation units. Documents were cleaned, and manual content check was performed on a sample. Automatic TU alignment was performed, followed by manual check of alignment on a sample. Contains 8 .txt files (4 in Croatian and 4 in English). It is open and freely available under the PSI licence.

View resource description in all available languages

PRINCIPLE SDURDD Hrvatsko-engleski paralelni korpus iz područja javne nabave sadrži 4 dokumenta, sveukupno 3.911 prijevodnih jedinica. Dokumenti su očišćeni, a na uzorku je provedena ručna provjera sadržaja. Sravnjivanje prijevodnih jedinica napravljeno je automatski te je naknadno uzorak ručno pregledan. Sadrži 8 datoteka u .txt formatu (4 na hrvatskom i 4 na engleskom jeziku). Otvoren je i slobodno dostupan na temelju informacija javnog sektora.

DSI Relevance: eProcurement