PRINCIPLE Central Public Procurement Office of Republic of Croatia Croatian-English Procurement Parallel Corpus

View resource name in all available languages

PRINCIPLE Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Republike Hrvatske Hrvatsko-engleski paralelni korpus iz područja javne nabave

PRINCIPLE Central Public Procurement Office of Republic of Croatia Croatian-English Procurement Parallel Corpus contains 7 documents in the eProcurement domain, totaling 7,281 translation units. Documents were cleaned, and manual content check was performed on a sample. Automatic TU alignment was performed, followed by manual check of alignment on a sample. Contains 14 .txt files (7 in Croatian and 7 in English). It is open and freely available under the PSI licence.

View resource description in all available languages

PRINCIPLE Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Republike Hrvatske Hrvatsko-engleski paralelni korpus iz područja javne nabave sadrži 7 dokumenata, sveukupno 7.281 prijevodnih jedinica. Dokumenti su očišćeni, a na uzorku je provedena ručna provjera sadržaja. Sravnjivanje prijevodnih jedinica napravljeno je automatski te je naknadno uzorak ručno pregledan. Sadrži 14 datoteka u .txt formatu (7 na hrvatskom i 7 na engleskom jeziku). Otvoren je i slobodno dostupan na temelju informacija javnog sektora.

DSI Relevance: eProcurement