Loomakasvatuse terminibaas

Terminibaasi algmaterjali on koostanud Siiri Kasepalu, kasutades Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI) valminud sõnastikke. Termineid valis ja ajakohastas Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon koosseisus emeriitprofessor Olev Saveli, emeriitprofessor Olav Kärt, dotsent Peep Piirsalu ja pm-dr Alo Tänavots. Antud oskussõnade valim hõlmab loomakasvatusega seotud terminoloogiat kõige laiemalt. Siit leiab märksõnu loomade söötmisest, aretusest, geneetikast, pidamisest, heaolust, loomade anatoomiast, füsioloogiast, looma- ja linnutõugudest, veterinaariast, kalandusest, eriloomakasvatusest. Lisaks sõnaseletustele on lisatud inglis-, saksa- ja venekeelsed vasted. Terminibaasi koostamine on pidev protsess, mis hõlmab endas uute märksõnade lisamist ja vajaduse korral olemasolevate täpsustamist. Koostamist alustati 2013. aastal.Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (https://aps.emu.ee/?TERMINID)Kontakt: Peep Piirsalu peep.piirsalu@emu.ee

Terminibaasi algmaterjali on koostanud Siiri Kasepalu, kasutades Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI) valminud sõnastikke. Termineid valis ja ajakohastas Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon koosseisus emeriitprofessor Olev Saveli, emeriitprofessor Olav Kärt, dotsent Peep Piirsalu ja pm-dr Alo Tänavots. Antud oskussõnade valim hõlmab loomakasvatusega seotud terminoloogiat kõige laiemalt. Siit leiab märksõnu loomade söötmisest, aretusest, geneetikast, pidamisest, heaolust, loomade anatoomiast, füsioloogiast, looma- ja linnutõugudest, veterinaariast, kalandusest, eriloomakasvatusest. Lisaks sõnaseletustele on lisatud inglis-, saksa- ja venekeelsed vasted. Terminibaasi koostamine on pidev protsess, mis hõlmab endas uute märksõnade lisamist ja vajaduse korral olemasolevate täpsustamist. Koostamist alustati 2013. aastal.Töörühma nimi: Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiakomisjon (https://aps.emu.ee/?TERMINID)Kontakt: Peep Piirsalu peep.piirsalu@emu.ee