Mesindusleksikon

Mesindusleksikonist lähemalt Agraarteadus 2011 * XXII * 1 (http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2011_1_oskussonad.pdf).Töörühma nimi on Akadeemiline Põllumajanduse Selts (https://aps.emu.ee/?TERMINID). Leksikoni koostamist alustati 2013. aastal.Kontakt: Antu Rohtla antu.rohtla@gmail.com

Mesindusleksikonist lähemalt Agraarteadus 2011 * XXII * 1 (http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2011_1_oskussonad.pdf).Töörühma nimi on Akadeemiline Põllumajanduse Selts (https://aps.emu.ee/?TERMINID). Leksikoni koostamist alustati 2013. aastal.Kontakt: Antu Rohtla antu.rohtla@gmail.com