Koolisõnastikud 2005–2010

Koolisõnastike terminikogu sisaldab 15 valdkonna põhimõisteid. Terminid pärinevad riikliku ainekava põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpikutest. Sõnastikud on koostatud Euroopa Liidu toel aastail 2005–2010.- Terje Hallik. Ajaloo mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Enn Pärtel. Füüsika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets. Keemia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Elts Abel, Lea Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Nahkur. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ilje Piir. Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ene Kangron, Kadri Leppoja. Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Maie Peedisson. Kodunduse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Maie Peedisson. Käsitöö mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Endel Rihvk, Mart Soobik. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Koolisõnastike terminikogu sisaldab 15 valdkonna põhimõisteid. Terminid pärinevad riikliku ainekava põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpikutest. Sõnastikud on koostatud Euroopa Liidu toel aastail 2005–2010.- Terje Hallik. Ajaloo mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Enn Pärtel. Füüsika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets. Keemia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Elts Abel, Lea Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Nahkur. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2010. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ilje Piir. Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Ene Kangron, Kadri Leppoja. Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Maie Peedisson. Kodunduse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.- Maie Peedisson. Käsitöö mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus. - Endel Rihvk, Mart Soobik. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.–9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.