Limnoloogia sõnastik

Limnoloogia on teadus, kus omavahel on tihedalt läbipõimunud geoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia kõikvõimalikud valdkonnad. Limnoloogia ühendab need valdkonnad terviklikuks siseveekogude ökosüsteeme uurivaks teadusharuks. Ühelt poolt on see erinevaid teadusharusid liitev ehk interdistsiplinaarne teadus, teiselt poolt koosneb see ise paljudest alavaldkondades, olles seega multidistsiplinaarne. Seepärast ongi limnoloogide sõnavara rikkalik, hõlmates suurt osa loodus- ja keskkonnateadustes kasutatavast. Eesti järveuurijad on emakeelse limnoloogilise oskussõnavara arendamisega tegelenud alates möödunud sajandi algusaastatest. Paraku asuvad need oskussõnad laialipaisatult erinevates sõnastikes ja leksikonides ning vajadus ühtse limnoloogilise sõnastiku järele on endiselt suur. Liiatigi lisandub igal aastal arvukalt uusi võõrkeelseid oskussõnu, mis vajaksid eestikeelseid vasteid ning seletusi. Limnoloogia sõnastik on mõeldud õppuritele, keskkonnaametnikele, teadlastele ja tõlkijatele. Lisaks eesti keelele on sõnastikku lisatud vasted ja seletused viies peamises limnoloogide „töökeeles“. Sõnastiku koostamist alustati 2016. aastal ning jooksvaid täiendusi tehakse pidevalt. Sõnastiku koostaja on Eesti Maaülikooli Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur ning lektor Toomas Kõiv. Kontakt: Toomas Kõiv toomas.koiv@emu.ee

Limnoloogia on teadus, kus omavahel on tihedalt läbipõimunud geoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia kõikvõimalikud valdkonnad. Limnoloogia ühendab need valdkonnad terviklikuks siseveekogude ökosüsteeme uurivaks teadusharuks. Ühelt poolt on see erinevaid teadusharusid liitev ehk interdistsiplinaarne teadus, teiselt poolt koosneb see ise paljudest alavaldkondades, olles seega multidistsiplinaarne. Seepärast ongi limnoloogide sõnavara rikkalik, hõlmates suurt osa loodus- ja keskkonnateadustes kasutatavast. Eesti järveuurijad on emakeelse limnoloogilise oskussõnavara arendamisega tegelenud alates möödunud sajandi algusaastatest. Paraku asuvad need oskussõnad laialipaisatult erinevates sõnastikes ja leksikonides ning vajadus ühtse limnoloogilise sõnastiku järele on endiselt suur. Liiatigi lisandub igal aastal arvukalt uusi võõrkeelseid oskussõnu, mis vajaksid eestikeelseid vasteid ning seletusi. Limnoloogia sõnastik on mõeldud õppuritele, keskkonnaametnikele, teadlastele ja tõlkijatele. Lisaks eesti keelele on sõnastikku lisatud vasted ja seletused viies peamises limnoloogide „töökeeles“. Sõnastiku koostamist alustati 2016. aastal ning jooksvaid täiendusi tehakse pidevalt. Sõnastiku koostaja on Eesti Maaülikooli Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur ning lektor Toomas Kõiv. Kontakt: Toomas Kõiv toomas.koiv@emu.ee