Swedish Council for Higher Education’s term list

Högskoleverket (ISOF registration number: 22/0621)

Högskoleverket, Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2021