Loomaparasiitide nimistu

Olulisemate parasiitide ladinakeelsete nimetuste (kokku 309) andmebaas. Igale nimetusele järgneb selle tõlge eesti keelde, tuuakse ära nimetuse eestikeelne vaste ja nimetuse selgitus.Senises eestikeelses erialakirjanduses on loomade parasitaarhaiguste tekitajaid nimetatud erinevalt. Väga sageli aga eestipärane nimetus hoopiski puudub ja läbi tuleb ajada ladinakeelse terminiga. Käesolev eestipärane parasitoloogiline oskussõnavara on esmakordne katse esitada sellealane terminisõnastik.Terminisõnastiku on koostanud EMÜ emeriitprofessor Toivo Järvis, sõnavara loomisel on aktiivselt osalenud Enn Ernits, Anu Hindikainen ja Ülle Sihver.Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee

Olulisemate parasiitide ladinakeelsete nimetuste (kokku 309) andmebaas. Igale nimetusele järgneb selle tõlge eesti keelde, tuuakse ära nimetuse eestikeelne vaste ja nimetuse selgitus.Senises eestikeelses erialakirjanduses on loomade parasitaarhaiguste tekitajaid nimetatud erinevalt. Väga sageli aga eestipärane nimetus hoopiski puudub ja läbi tuleb ajada ladinakeelse terminiga. Käesolev eestipärane parasitoloogiline oskussõnavara on esmakordne katse esitada sellealane terminisõnastik.Terminisõnastiku on koostanud EMÜ emeriitprofessor Toivo Järvis, sõnavara loomisel on aktiivselt osalenud Enn Ernits, Anu Hindikainen ja Ülle Sihver.Kontakt: Toivo Järvis toivo.jarvis@emu.ee