Teatriterminite baas

Teatriterminoloogia töörühma eesmärk on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Eesti Teatri Agentuuri juures 2017. aastal tegevust alustanud toimkonda kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol.Kontakt: Tiia Sippol tiia@teater.ee

Teatriterminoloogia töörühma eesmärk on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Eesti Teatri Agentuuri juures 2017. aastal tegevust alustanud toimkonda kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol.Kontakt: Tiia Sippol tiia@teater.ee