Valgustehnika terminibaas

Viimasel aastakümnel on valgustehnikas toimunud väga kiire areng nii valgusallikate (leedid), valgustite kui ka nende juhtimise valdkonnas. Valgustehnika terminoloogias on kasutusele tulnud palju uusi termineid ja mõisteid, millede tähendus ja nimetus vajavad ühtlustamist. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutades (õpikuid, käsiraamatuid, teadusartikleid, ISO ja CEN standardeid, EÜ määruseid ja direktiive jms) olemasolevaid andmestikke ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Terminibaasi täiendatakse jooksvalt. Töörühma kontakt Toivo Varjas, toivo.varjas@taltech.ee

Viimasel aastakümnel on valgustehnikas toimunud väga kiire areng nii valgusallikate (leedid), valgustite kui ka nende juhtimise valdkonnas. Valgustehnika terminoloogias on kasutusele tulnud palju uusi termineid ja mõisteid, millede tähendus ja nimetus vajavad ühtlustamist. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutades (õpikuid, käsiraamatuid, teadusartikleid, ISO ja CEN standardeid, EÜ määruseid ja direktiive jms) olemasolevaid andmestikke ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Terminibaasi täiendatakse jooksvalt. Töörühma kontakt Toivo Varjas, toivo.varjas@taltech.ee