Meteoroloogia ja klimatoloogia terminibaas

Meteoroloogia ja klimatoloogia oskussõnade seletav sõnaraamat.Kontakt: Mait Sepp mait.sepp@ut.ee

Meteoroloogia ja klimatoloogia oskussõnade seletav sõnaraamat.Kontakt: Mait Sepp mait.sepp@ut.ee