Küberfüüsikalise süsteemitehnika terminibaas

Küberfüüsikaline süsteemitehnika hõlmab mitut innovaatilist ja kiirelt arenevat tegevusvaldkonda. Infoallikate tekke soodustamiseks soovime alustada eestikeelse terminoloogia loomist. Leiame, et omasõnade loomine ja juurutamine on oluline antud teadussuuna edasiseks arenguks.Koostanud: Adelheid Kiriland. Kaasautorid: Karin Muoni, Maarika Arimäe, Johannes Kadak.Kontakt: Adelheid Kiriland adelheid.kiriland@kfst.ee

Küberfüüsikaline süsteemitehnika hõlmab mitut innovaatilist ja kiirelt arenevat tegevusvaldkonda. Infoallikate tekke soodustamiseks soovime alustada eestikeelse terminoloogia loomist. Leiame, et omasõnade loomine ja juurutamine on oluline antud teadussuuna edasiseks arenguks.Koostanud: Adelheid Kiriland. Kaasautorid: Karin Muoni, Maarika Arimäe, Johannes Kadak.Kontakt: Adelheid Kiriland adelheid.kiriland@kfst.ee