Onomastika oskussõnastik

Onomastika oskussõnastikku koostavad Tiina Laansalu ja Peeter Päll koos teiste nimeuurijatega.

Onomastika oskussõnastikku koostavad Tiina Laansalu ja Peeter Päll koos teiste nimeuurijatega.