Kognitiivse keeleteaduse terminibaas

Sõnastiku aluseks on kõige tavalisemad või kõige raskemini tõlgitavad terminid keeleteaduse kognitivistlikes teooriates. Koostamist on alustanud 2015. aastal Ann Veismann, Piret Piiroja ja Jane Klavan. Koostamise esmaseks aluseks oli konverentsi „Teoreetiline keeleteadus Eestis IV“ (detsember 2012) raames korraldatud terminitöötuba, kus arutati läbi 20 kõige keerulisemat terminit (peakorraldaja Ilona Tragel).Kontakt: Ann Veismann ann.veismann@gmail.com

Sõnastiku aluseks on kõige tavalisemad või kõige raskemini tõlgitavad terminid keeleteaduse kognitivistlikes teooriates. Koostamist on alustanud 2015. aastal Ann Veismann, Piret Piiroja ja Jane Klavan. Koostamise esmaseks aluseks oli konverentsi „Teoreetiline keeleteadus Eestis IV“ (detsember 2012) raames korraldatud terminitöötuba, kus arutati läbi 20 kõige keerulisemat terminit (peakorraldaja Ilona Tragel).Kontakt: Ann Veismann ann.veismann@gmail.com