Foneetika sõnastik

Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina Asu, Pire Teras.Kontakt: Eva Liina Asu-Garcia asu@ut.ee

Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina Asu, Pire Teras.Kontakt: Eva Liina Asu-Garcia asu@ut.ee