Geomorfoloogia terminibaas

Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja koondanud ja sõnastanud pikema aja jooksul eri allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikult täpsed. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja: Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur)

Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja koondanud ja sõnastanud pikema aja jooksul eri allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikult täpsed. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja: Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur)