Geoloogia terminibaas

Geoloogia terminibaas (GEOL). Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja poolt koondatud ja sõnastatud aja jooksul erinevaid allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikku täpsust taga ajavad. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur). Kontakt: Tiia Kurvits tiia.kurvits@emu.ee

Geoloogia terminibaas (GEOL). Eesti- ja ingliskeelseid termineid ja definitsioone sisaldav pinnavormide terminibaas. Baasi aluseks on TÜ maateaduste aluste ja geomorfoloogia ainekavas sisalduv ning koostamise ajendiks üldmaateaduse kõrgkooliõpikust välja jäänud mõisteid seletav sõnastik. Terminibaasis on piirdutud pinnavormidega, puuduvad geomorfoloogia üldmõisted. Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja poolt koondatud ja sõnastatud aja jooksul erinevaid allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. Definitsioonid on pigem lakoonilised ja populaarteaduslikud kui teaduslikku täpsust taga ajavad. Probleemid erikeelsete terminite kasutamisel on üldteada ja seetõttu tuleb ka käesolevat terminibaasi võtta kui pidevalt arenevat. Koostaja Tiit Hang (TÜ ÖMI geoloogia osakonna vanemteadur). Kontakt: Tiia Kurvits tiia.kurvits@emu.ee