EKI ühendterminibaas Esterm 2

EKI ühendterminibaas Esterm 2 on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis ühendab eri valdkondade terminoloogiat. See sisaldab teavet nii EKI terminiprojektide kui ka EKI-le laekunud terminipäringutele vastamise käigus uuritud mõistete kohta.

EKI ühendterminibaas Esterm 2 on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis ühendab eri valdkondade terminoloogiat. See sisaldab teavet nii EKI terminiprojektide kui ka EKI-le laekunud terminipäringutele vastamise käigus uuritud mõistete kohta.