Arhitektuuri oskussõnastik

Arhitektuuri terminibaas koondab arhitektuuri- ja ehitusalaseid termineid ja definitsioone. Terminibaas on pidevas täienemises hinnanguliselt viis aastat (2015–2019). Protsessi lõppeesmärgiks on publitseerida laiapõhjaline illustreeritud oskussõnaraamat, millest kujuneks inseneride, arhitektide, kunstiteadlaste, konservaatorite jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas. Koostatav terminikogu peaks oluliselt lihtsustama nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täitma tühimiku eestikeelses teabekirjanduses ehituse ja arhitektuuri alal. Sõnavara koostamisesse on kaasatud Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud, erialaliitude esindajad ning arvukalt kogenud spetsialiste.Kontakt: Maris Veeremäe maris.veeremae@artun.ee

Arhitektuuri terminibaas koondab arhitektuuri- ja ehitusalaseid termineid ja definitsioone. Terminibaas on pidevas täienemises hinnanguliselt viis aastat (2015–2019). Protsessi lõppeesmärgiks on publitseerida laiapõhjaline illustreeritud oskussõnaraamat, millest kujuneks inseneride, arhitektide, kunstiteadlaste, konservaatorite jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas. Koostatav terminikogu peaks oluliselt lihtsustama nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täitma tühimiku eestikeelses teabekirjanduses ehituse ja arhitektuuri alal. Sõnavara koostamisesse on kaasatud Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud, erialaliitude esindajad ning arvukalt kogenud spetsialiste.Kontakt: Maris Veeremäe maris.veeremae@artun.ee