Skeemiteraapia terminisõnastik

Skeemiteraapia seletava sõnastiku koostamist on alustatud 2018. aastal Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioonis eesmärgiga korrastada skeemiteraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne sõnavara. Sõnastikku täiendatakse jooksvalt. Sõnastiku koostamisel osalevad Kaia Kastepõld-Tõrs, Inga Ignatieva, Aili Maar, Katrina Kalde.Kontakt: Kaia Kastepõld-Tõrs skeemiteraapia@gmail.com

Skeemiteraapia seletava sõnastiku koostamist on alustatud 2018. aastal Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioonis eesmärgiga korrastada skeemiteraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne sõnavara. Sõnastikku täiendatakse jooksvalt. Sõnastiku koostamisel osalevad Kaia Kastepõld-Tõrs, Inga Ignatieva, Aili Maar, Katrina Kalde.Kontakt: Kaia Kastepõld-Tõrs skeemiteraapia@gmail.com