POLSIS - Database of policy planning documents (Processed)

View resource name in all available languages

POLSIS - Politikas plānošanas dokumentu datubāze

The Corpus -- 'POLSIS - Database of policy planning documents' has been donated to the European Language Resources Coordination Action (ELRC) (http://lr-coordination.eu/) by Culture Information Systems Centre and is licensed under "CC-BY-SA 4.0" (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Contains all the documents of State policy planning. Downloaded and compiled from http://polsis.mk.gov.lv/

View resource description in all available languages

Izveidota 2002. gadā, kad tika veikta visu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas – 1990. gadā – pieņemto politikas plānošanas dokumentu analīze un sistematizācija. Īstenojot jauninājumus, 2008. gadā darbu uzsāka jauna informācijas sistēma – Politikas plānošanas dokumentu datubāze (http://polsis.mk.gov.lv/).
POLSIS galvenā funkcija ir sniegt informāciju par visiem politikas plānošanas dokumentiem vienuviet.