Metroloogia terminibaas

Terminibaasi Metroloogia pidev terminite lisamine, juba lisatud terminitele allikaviidete, kasutusnäidete ja märkuste lisamine, baasi täiendamine ja toimetamine toimub terminihaldussüsteemis Ekilex. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutuses olevate allikate (õpikud, käsiraamatud, prospektid, teadusartiklid, ISO ja CEN standardid, EÜ määrused ja direktiivid, internet jms) hulgast ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused.

Terminibaasi Metroloogia pidev terminite lisamine, juba lisatud terminitele allikaviidete, kasutusnäidete ja märkuste lisamine, baasi täiendamine ja toimetamine toimub terminihaldussüsteemis Ekilex. Ingliskeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutuses olevate allikate (õpikud, käsiraamatud, prospektid, teadusartiklid, ISO ja CEN standardid, EÜ määrused ja direktiivid, internet jms) hulgast ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused.