Metalliaabits

Metalliaabitsa koostamisel on mõeldud kõigile metallivaldkonna kutseõppuritele, eriti neile, kelle emakeel on vene keel. Valim hõlmab kutsekeskhariduse taseme ehk 4. taseme sõnavara ning kaetud on kõik kutsed -- metallilõikepinkidel töötaja, keevitaja ja lukksepp. Esialgu on sõnaseletused ainult eesti keeles ja vaste antud ainult vene keeles. Kuna terminibaasi koostamine on pidev protsess, siis täieneb see pidevalt. Terminibaas saab olema aktiivses kasutuses mitte ainult erialase eesti keele moodulis, vaid ka teistes moodulites (erialane inglise keel, lõimitud üldpädevused). Artiklite koostamise ja pildimaterjali lisamise võimalus on aga olemas kõigil keelehuvilistel õpetajatel ja õpilastel. Esialgse märksõnade valiku teinud terminikomisjoni kuulusid TL Mehaanikakooli metallivaldkonna kutseõpetajad Vladimir Shukis ja Ruslan Ratko ning eesti keele õpetaja Jelena Feklistova. Sellele lisas Anu Kull seletused ning süstematiseeris terminid.Kontakt: Anu Kull anu.kull@tlmk.ee

Metalliaabitsa koostamisel on mõeldud kõigile metallivaldkonna kutseõppuritele, eriti neile, kelle emakeel on vene keel. Valim hõlmab kutsekeskhariduse taseme ehk 4. taseme sõnavara ning kaetud on kõik kutsed -- metallilõikepinkidel töötaja, keevitaja ja lukksepp. Esialgu on sõnaseletused ainult eesti keeles ja vaste antud ainult vene keeles. Kuna terminibaasi koostamine on pidev protsess, siis täieneb see pidevalt. Terminibaas saab olema aktiivses kasutuses mitte ainult erialase eesti keele moodulis, vaid ka teistes moodulites (erialane inglise keel, lõimitud üldpädevused). Artiklite koostamise ja pildimaterjali lisamise võimalus on aga olemas kõigil keelehuvilistel õpetajatel ja õpilastel. Esialgse märksõnade valiku teinud terminikomisjoni kuulusid TL Mehaanikakooli metallivaldkonna kutseõpetajad Vladimir Shukis ja Ruslan Ratko ning eesti keele õpetaja Jelena Feklistova. Sellele lisas Anu Kull seletused ning süstematiseeris terminid.Kontakt: Anu Kull anu.kull@tlmk.ee