Folkloorsete uskumusolendite sõnastik

Sõnastikus kajastuvad eelkõige Eesti kontekstis aktuaalsed terminid, mille puhul esineb terminoloogilist segadust, eksitusi tekitavaid tähendusnihkeid või tõlkimisprobleeme. Iga nimetuse juures on eestikeelne definitsioon, samuti on ära toodud termini kasutamise käigus esile kerkinud probleemid. Valikuliselt on esitatud terminite saksa-, inglis- ja venekeelseid vasteid. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Reet Hiiemäe. Kontakt: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee

Sõnastikus kajastuvad eelkõige Eesti kontekstis aktuaalsed terminid, mille puhul esineb terminoloogilist segadust, eksitusi tekitavaid tähendusnihkeid või tõlkimisprobleeme. Iga nimetuse juures on eestikeelne definitsioon, samuti on ära toodud termini kasutamise käigus esile kerkinud probleemid. Valikuliselt on esitatud terminite saksa-, inglis- ja venekeelseid vasteid. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Reet Hiiemäe. Kontakt: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee