Eesti viipekeele meditsiiniterminid

Sõnastiku koostamisel võeti aluseks arstierialad, mis on kirjas Riigi Teataja eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelus. Lisandunud on COVID-19 seotud mõisted. Mõisted valiti nende esilduvuse järgi kogukonnas, kus kõneletakse eesti viipekeelt iga päev. Viibete loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele. Terminikogu koostab eesti viipekeele meditsiinikomisjon, mis tegutseb Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juures, koosseisus Mari-Liis Ungerson (evkty@gmail.com), Liina Janson, Katrin Rehemaa, Jari Pärgma, Aire Murd, Maret Õun, Raili Loit, Madis Kams, Marek Kõllo, Triin Jõeveer ja Sirle Papp. Kert Kalvik filmis viipekeelseid tekste ja monteeris videofailid

Sõnastiku koostamisel võeti aluseks arstierialad, mis on kirjas Riigi Teataja eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelus. Lisandunud on COVID-19 seotud mõisted. Mõisted valiti nende esilduvuse järgi kogukonnas, kus kõneletakse eesti viipekeelt iga päev. Viibete loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele. Terminikogu koostab eesti viipekeele meditsiinikomisjon, mis tegutseb Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juures, koosseisus Mari-Liis Ungerson (evkty@gmail.com), Liina Janson, Katrin Rehemaa, Jari Pärgma, Aire Murd, Maret Õun, Raili Loit, Madis Kams, Marek Kõllo, Triin Jõeveer ja Sirle Papp. Kert Kalvik filmis viipekeelseid tekste ja monteeris videofailid