Eesti E-tervise SA terminibaas

Tervise infosüsteemi andmevahetusega seotud termineid (hetkel valdavalt SNOMED CT spetsiifilised terminid) sisaldav kakskeelne terminibaas. Terminitööga tegeles E-tervise SA standardimise osakond 2015. aastal. Kontakt: Krista Kärt krista.kart@tehik.ee

Tervise infosüsteemi andmevahetusega seotud termineid (hetkel valdavalt SNOMED CT spetsiifilised terminid) sisaldav kakskeelne terminibaas. Terminitööga tegeles E-tervise SA standardimise osakond 2015. aastal. Kontakt: Krista Kärt krista.kart@tehik.ee