Botaanika terminibaas

Botaanikaterminite kogu koostab Eesti Looduseuurijate Seltsi juures tegutsev botaanika terminoloogia komisjon koosseisus Toomas Kukk, Urmas Laansoo, Ott Luuk, Sirje Mäearu, Peedu Saar, Sulev Savisaar ja Kersti Tambets. Eestikeelseid taimenimetusi vaata http://taimenimed.ut.ee.

Botaanikaterminite kogu koostab Eesti Looduseuurijate Seltsi juures tegutsev botaanika terminoloogia komisjon koosseisus Toomas Kukk, Urmas Laansoo, Ott Luuk, Sirje Mäearu, Peedu Saar, Sulev Savisaar ja Kersti Tambets. Eestikeelseid taimenimetusi vaata http://taimenimed.ut.ee.