Tuumaenergia ja kiirguskaitse terminibaas

Tuumaenergeeetika ja kiirguskaitse valdkonna terminibaas. Koostamist alustas "Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon" (Marti Jeltsov, Henri Ormus, Siiri Suursoo, Allan Vrager, Aadu Paist) aastal 2020.

Tuumaenergeeetika ja kiirguskaitse valdkonna terminibaas. Koostamist alustas "Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon" (Marti Jeltsov, Henri Ormus, Siiri Suursoo, Allan Vrager, Aadu Paist) aastal 2020.