Pupil progression from Irish-medium primary to post-primary in the Republic of Ireland

View resource name in all available languages

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann

Neamhbhainteach

Tuairisc taighde