Plean Straitéiseach 2012 – 2014

Déanann an Plean Straitéiseach, dar teideal Ré Nua don Ghairmiúlacht: Fás, Forbairt agus Foghlaim 2012-2014, tosaíochtaí agus treo straitéiseach na Comhairle Múinteoireachta a rianadh agus é mar aidhm aige a ról suntasach maidir le saibhriú cháilíocht na múinteoireachta in Éirinn a bhaint amach.