Patsiendiohutuse terminibaas

Patsiendiohutuse terminibaasi sisaldab valdkonnaga seotud termineid ja definitsioone. Terminibaasi koostamist alustati Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis 2017. aastal ning jätkati 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal. Alates 2020. aastast tegeleb patsiendiohutuse terminitööga Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse arendamise töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele.Kontakt: Kaja Põlluste kaja.polluste@ut.ee

Patsiendiohutuse terminibaasi sisaldab valdkonnaga seotud termineid ja definitsioone. Terminibaasi koostamist alustati Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis 2017. aastal ning jätkati 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal. Alates 2020. aastast tegeleb patsiendiohutuse terminitööga Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse arendamise töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele.Kontakt: Kaja Põlluste kaja.polluste@ut.ee