Parallel corpus from Social Insurance Agency -- Försäkringskassan (Sweden) (Processed)

Parallel corpus from Social Insurance Agency (Sweden) (Försäkringskassan)