Leabhrán Eolais - Tithe Móra ar leith i gContae na Gaillimhe

Árais Chónaithe na Móruaisle agus na dTiarnaí Talún i gContae na Gaillimhe, cur síos ar aon teach amháin ó gach ceann de na hocht mbarúntacht déag atá i gContae na Gaillimhe agus cuid de sheanchas na dtithe sin.

DSI Relevance: OpenDataPortal