Käsitööteaduse oskussõnad

Käsitööteaduse terminite andmebaas sisaldab käsitöövaldkondade oskussõnu, mis on läbi vaadatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juurde 2016. aastal loodud käsitööteaduse terminite komisjonis. Komisjoni kuuluvad õppejõud, keelespetsialistid, semiootikud ja vastava valdkonna spetsialistid. Kaasatakse ka magistrante jt üliõpilasi.Terminibaasis on käsitööteaduse üldtermineid, palkehituse termineid ja tekstiilikäsitöö aladest kõlatehnika, niplamise ja silmuskudumise termineid ning metallikäsitöö termineid.Kontakt: Ave Matsin ave.matsin@ut.ee; Marja-Leena Jaanus jaaniuss1728@gmail.com

Käsitööteaduse terminite andmebaas sisaldab käsitöövaldkondade oskussõnu, mis on läbi vaadatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juurde 2016. aastal loodud käsitööteaduse terminite komisjonis. Komisjoni kuuluvad õppejõud, keelespetsialistid, semiootikud ja vastava valdkonna spetsialistid. Kaasatakse ka magistrante jt üliõpilasi.Terminibaasis on käsitööteaduse üldtermineid, palkehituse termineid ja tekstiilikäsitöö aladest kõlatehnika, niplamise ja silmuskudumise termineid ning metallikäsitöö termineid.Kontakt: Ave Matsin ave.matsin@ut.ee; Marja-Leena Jaanus jaaniuss1728@gmail.com