A collection of sustainability terms

Developed by the Institute for Language and Folklore (Institutet för språk och folkminnen, registration number: 22/0621)

Hållbarhetstermgruppen: Termlista för hållbar utveckling | 2021