Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminibaas

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse eestikeelsed terminid koos eestikeelsete seletustega ja võimaluse korral ladina- ja ingliskeelsete vastega. Termineid analüüsib ja sisestuse üle otsustab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon, kes alustas tööd 2012. aastal. Valdkonna terminitöös juhindutakse järgnevatest allikatest:Albert Valdes, Johannes Voldemar Veski. Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamat. 1983,Enn Ernits. Koduloomade anatoomia I-X. 2002-2007, uus trükk Enn Ernits, Esta Nahkur. Koduloomade anatoomia. Kõrgkooliõpik. Kirjastus Halo, 2013.Terminoloogiakomisjoni kuuluvad Enn Ernits, Mihkel Jalakas, Eha Järv, Toivo Järvis, Aleksander Lember, Ragnar Leming, Heldur Peterson, Ülle Sihver. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse eestikeelsed terminid koos eestikeelsete seletustega ja võimaluse korral ladina- ja ingliskeelsete vastega. Termineid analüüsib ja sisestuse üle otsustab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon, kes alustas tööd 2012. aastal. Valdkonna terminitöös juhindutakse järgnevatest allikatest:Albert Valdes, Johannes Voldemar Veski. Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamat. 1983,Enn Ernits. Koduloomade anatoomia I-X. 2002-2007, uus trükk Enn Ernits, Esta Nahkur. Koduloomade anatoomia. Kõrgkooliõpik. Kirjastus Halo, 2013.Terminoloogiakomisjoni kuuluvad Enn Ernits, Mihkel Jalakas, Eha Järv, Toivo Järvis, Aleksander Lember, Ragnar Leming, Heldur Peterson, Ülle Sihver. Kontakt: Ülle Sihver ylle.sihver@emu.ee