Usundiloo terminibaas

Usundiloo terminite seletussõnastik on mõeldud esmajoones religiooniteadusi õppivatele humanitaarerialade üliõpilastele, samuti kõikidele religioonidest huvitujatele.Seletussõnastikus esitatakse märksõnadena ja kommenteeritakse üle 400 eriala- ja aimekirjanduses tihti ettetuleva religiooniteaduse põhimõiste. Sealhulgas saab põgusa ülevaate tähtsaimatest kultuuriantropoloogia koolkondadest. Sõnastikus on ka valik sagedamini esinevaid üksikusundite erimõisteid.Kõikidele märksõnadele on lisatud tõlkevasted inglise ja saksa keeles, samuti nende tõlkevastete leidmise allikad. Märksõna lõpus osundatakse teistele selle mõistega seotud märksõnadele. Lisatud on seletuste koostamisel kasutatud kirjanduse ja tõlkevastete allikate nimekiri. Autor on ülimalt tänulik materjali sisestajale Doris Diana Orrile.Kontakt: Tarmo Kulmar tarmo.kulmar@ut.ee

Usundiloo terminite seletussõnastik on mõeldud esmajoones religiooniteadusi õppivatele humanitaarerialade üliõpilastele, samuti kõikidele religioonidest huvitujatele.Seletussõnastikus esitatakse märksõnadena ja kommenteeritakse üle 400 eriala- ja aimekirjanduses tihti ettetuleva religiooniteaduse põhimõiste. Sealhulgas saab põgusa ülevaate tähtsaimatest kultuuriantropoloogia koolkondadest. Sõnastikus on ka valik sagedamini esinevaid üksikusundite erimõisteid.Kõikidele märksõnadele on lisatud tõlkevasted inglise ja saksa keeles, samuti nende tõlkevastete leidmise allikad. Märksõna lõpus osundatakse teistele selle mõistega seotud märksõnadele. Lisatud on seletuste koostamisel kasutatud kirjanduse ja tõlkevastete allikate nimekiri. Autor on ülimalt tänulik materjali sisestajale Doris Diana Orrile.Kontakt: Tarmo Kulmar tarmo.kulmar@ut.ee