Celebrating Our Living Languages and making sure speakers are protected and included in legislation

View resource name in all available languages

Ag Ceiliúradh ár dTeangacha Beo agus a chinntiú go gcosnaítear cainteoirí agus go gcuirtear san áireamh iad i reachtaíocht

A panel discussion, organised by Conradh na Gaeilge in London, will take place today, Monday 15 July, in Committee Room 5, Westminster, at 7pm to discuss and celebrate our living languages, including potential legislative measures to protect the rights of speakers of Irish in Northern Ireland.

View resource description in all available languages

Reáchtálfar plé painéil, eagraithe ag Conradh na Gaeilge i Londain, inniu, Dé Luain 15 Iúil, i Seomra Coiste 5, Westminster, ag 7 i.n. chun ár dteangacha beo a phlé agus a cheiliúradh, lena n-áirítear bearta reachtacha féideartha chun cearta cainteoirí na Gaeilge i dTuaisceart Éireann a chosaint.

DSI Relevance: Europeana